Pracownik porządkowo - gospodarczy

Zakres obowiązków:

 • Utrzymywanie stanu czystości na terenie firmy oraz na terenie który bezpośrednio do niej przylega;
 • Utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym;
 • Zapewnienie obsługi technicznej obiektów będących własnością firmy;
 • Wykonywanie napraw, m.in. ślusarskich, malarskich czy hydraulicznych;
 • Dbanie o obiekty oraz o teren w otoczeniu budynków, m.in. odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie, opróżnianie koszy na śmieci;
 • Zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynkach należących do firmy;
 • Wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ;
 • Zabezpieczenie mienia na obiekcie przed kradzieżą i dewastacją;
 • Inne prace gospodarcze wynikające z bieżących potrzeb

Wymagania:

 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • Prawo jazdy kat. B

Dane Dobrowolne:

 • Umiejętność wykonywania drobnych napraw (tzw. złota rączka)
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Zaangażowanie i motywacja do pracy
 • Dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i energia w działaniu

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Motywacyjny system wynagradzania
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń
 • Szeroki pakiet socjalny

Na cv prosimy o dopisanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. Poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Wyrażam  dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji.

 

Zgłoszenia zawierające CV prosimy składać  na adres:

Sokpol – Koncentraty  Sp. z o.o., Zagłoba 25 , 24-313 Wilków lub na adres mailowy koncentraty@sokpol.pl z dopiskiem na kopercie bądź w tytule wiadomości: „Pracownik porządkowo - gospodarczy"

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Administratorem danych jest  Sokpol – Koncentraty Sp. z o.o.  Zagłoba 25; 24-313 Wilków z siedzibą w Myszkowie ul. Kościuszki 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.